Vedení účetnictví a daňové evidence

Pro naše klienty poskytujeme nasledující služby v oblasti účetnictví a daňové evidence, které jsme zároveň schopni poskytovat kompletně i v německém jazyce:


Naše služby Popis

Účetnictví
 • kompletní zpracovaní a vedení účetnictví pro právnické osoby a fyzické osoby vedoucí účetnictví, pro plátce i pro neplátce DPH
 • vedení všech zákonem stanovených účetních knih a evidence
 • vedení skladového hospodářství
 • vystavení vydaných faktur
 • vedení evidence majetku
 • zpracování měsíční, kvartální a roční účetní závěrky
 • zpracování různých reportů dle požadavků klienta

 Daňová evidence
 • kompletní zpracování a vedení daňové evidence, pro plátce i pro neplátce DPH
 • vedení peněžního deníku a evidence majetku
 • vedení pokladní knihy, knihy pohledávek a závazků a přehledu o majetku a závazcích
 • záznamní povinnost DPH
 • zpracování měsíční, kvartální a roční závěrky
 • zpracování přehledů pro ČSSZ a ZP

 Daně
 • zpracování přiznání k DPH, daně z příjmu, silniční daně, daně z nemovitosti
 • zpracování souhrnného a kontrolního hlášení

Další služby
 • překlady smluv, dohod, účetních závěrek, nezávislych zpráv auditora a jiných písemností z/do německého jazyka
 • transfer německých výkazů na české výkazy dle českých účetních standardů

   Naše ceny naleznete zde.

Pokud jste ve výše uvedeném výčtu nenašli, co hledáte, neváhejte nás kontaktovat. Rádi se pokusíme najít řešení šité na míru přímo pro Vás.